Voor de eerste De Royal Run, die op zondag 31 augustus op Paleis Soestdijk zal worden gehouden hebben zich meer dan 1500 deelnemers aangemeld en zit dus vol. De organisatie heeft besloten 100 extra startnummers beschikbaar te stellen. Uiterlijk 1 augustus a.s. sluit de inschrijving definitief. De voorbereidingen van dit unieke evenement zijn inmiddels in volle gang.

Een van deelnemers die zich heeft aangemeld is minister van Wonen en Rijksdienst Stef Blok. Ook de directeur van Paleis Soestdijk Jan Altenburg zal zelf aan de Royal Run deelnemen.

Warming-up
Voorafgaand aan de start om 13.00 uur zal er om exact 12.30 uur een grote warming-up plaatsvinden voor het bordes van het paleis. Deze warming wordt verzorgd voor Diana Rubini uit Baarn.

Parkeren.
De deelnemers die per auto komen zullen worden verwezen naar twee parkeerplaatsen. De meeste deelnemers van buiten kunnen met hun auto terecht op Industrieterrein Noordschil (bij Nijhof). Ook Studio Baarn heeft haar parkeerterrein beschikbaar gesteld. Tevens kan er worden geparkeerd bij het NS Station Baarn. Het parkeerterrein bij het paleis is alleen beschikbaar voor genodigden en medewerkers van de organisatie De organisatie roept deelnemers van buiten op, gebruik te maken het openbaar vervoer en dan met name de trein. Zowel bij industrieterrein Noordschil (bij Nijhof) als bij het NS-station Baarn staan bussen klaar om de deelnemers en de supporters snel voor het paleis af te zetten.